Celina Niwald

Mediator stały przy sądach okręgowych. Trenerka rozwoju osobistego. 

Z racji wykonywanego zawodu, na związku i relacje międzyludzkie patrzy z każdej perspektywy. Z góry, z dołu, wzdłuż i wszerz. Jej spojrzenie na relacje jest wielowymiarowe i uwzględnia punkty widzenia obu stron.

W relacjach jest bowiem tak, że każdy w niej patrzy na nią z własnej perspektywy, podczas gdy zadaniem Celiny jest spojrzenie na nie z zewnąrz, globalnie i bezwzlgędnie uczciwie.