Michał Bukowski

Konsultant biznesowy.
obszary zainteresowania: kultura przywództwa, efektywne wdrażanie zmian, komunikacja. Prywatnie od lat bada i rozwija zasady improwizacji; współtwórca kategorii Mentoring Theater w Polsce.